O nás

Martina Lališová

Mám vyštudovanú zdravotnícku školu a už počas štúdia ma fascinovala starostlivosť o chodidlá, ruky a nechty, tak som si po jej skončení urobila kurz pedikúry, manikúry a od vtedy ma táto práca napĺňa. Je to už 20 rokov čo sa tomu venujem a stále ma to viac a viac baví.

Mgr. Peter Lališ

Po skončení gymnázia som sa vydal na štúdium fyzioterapie na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Po 3 rokoch praxe v Kúpeľoch Nimnica a Kúpeľoch Rajecké Teplice som pokračoval v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorú som ukončil získaním magisterského titulu. Od roku 2007 som pôsobil ako riaditeľ Kúpeľného domu Aphrodite v Rajeckých Tepliciach, kde som mal na starosti zabezpečenie legislatívnych povinností, odborného rastu personálu, a tvorbu rehabilitačných a relaxačných procedúr. Všetky svoje získané odborné a manažérske vedomosti aktuálne uplatňujem pri poskytovaní kvalitných služieb v Salóne Martina.