Fyzioterapia

FYZIOTERAPIAMASÁŽEPEDIKÚRA ✦ MANIKÚRA

Fyzioterapia je zdravotnícky odbor, ktorý sa zameriava na obnovenie, zachovanie alebo kvalitatívne zlepšovanie funkcii ľudského organizmu. Nesprávny životný štýl, sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu, nesprávne pohybové stereotypy môžu spôsobiť na pohybovom aparáte nepríjemné a hlavne kvalitu života obmedzujúce problémy, ktoré však vďaka cielenej fyzioterapii je možné nastaviť do fyziologických rozmerov.

 

 

*BOLESTI CHRBTICE

Statické jednostranné preťažovanie vedie k bolestiam chrbtice, ktoré signalizujú možné vážne poškodenie chrbtice v rozsahu medzistavcových kĺbov alebo medzistavcových platničiek s následným dráždením nervových koreňov. Takéto poškodenie stavcovej platničky je vážny stav obmedzujúci pracovný výkon či kvalitu života.
Fyzioterapiou dokážeme uvoľniť namáhané štruktúry pohybového aparátu a posilniť oslabené svaly a v konečnom dôsledku vycvičiť správne pohybové stereotypy, odľahčiť tlak a zaťaženie medzistavcovej platničky ako aj edukovať kompenzačné cvičenia.

 

*CERVIKÁLNE BOLESTI HLAVY

Cervikálne bolesti hlavy sú bolesti hlavy, ktoré majú svoj prvotný pôvod v oblasti krčnej chrbtice. Vo väčšine vyžaruje takáto bolesť zo šije do záhlavia a ďalej do spánkov alebo do čela a očí. Pri terapii sa sústredíme na zistené zreťazenie funkčných porúch, bolestivé body vo svaloch liečime špeciálnou relaxačnou technikou PIR, bolestivé zóny na skalpe, spánkoch a čele ošetríme mäkkými technikami. Rovnako dôležité sú režimové opatrenia ako správna poloha počas spánku, poloha hlavy počas práce a pravidelné automobilizačné cvičenia.

 

*CHYBNÉ DRŽANIE TELA

Jednostranná záťaž, nedostatok pohybu, nesprávne pohybové vzory zanechávajú na našom tele funkčné a neskôr aj štrukturálne zmeny, ktoré sa prejavujú bolesťou, zvýšeným napätím, prípadne únavou. Cieľom fyzioterapie je diagnostikovať príčinu týchto zmien, uvoľniť skrátené svaly, posilniť oslabené svaly a vytrénovať správne pohybové stereotypy. Po absolvovaní takejto fyzioterapie sa budete cítiť telesne aj duševne vyrovnanejší.

 

*STAVY PO ÚRAZOCH A OPERÁCIACH

Život prináša nepredvídateľné situácie a v prípade operácii či úrazov sa mnohokrát stáva, že človek je vyradený z plnohodnotného pracovného a spoločenského života. Práve cielená fyzioterapia dokáže účinne a rýchlo redukovať následky a hlavne navrátiť poškodené funkcie postihnutých orgánov a zlepšiť kvalitu života. V našom salóne Vám nastavíme rehabilitačný plán, na základe ktorého vám ošetríme tzv. mäkké štruktúry – koža, podkožie, fascie, a svaly, vytrénujeme správne pohybové stereotypy, zlepšíme rozsah pohybu a svalovú silu. Takto sa Vám skráti dĺžka rekonvalescencie a urýchli spokojný návrat do zamestnania.